ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Το Δικηγορικό Γραφείο ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ δέχεται αιτήσεις για την άμεση πρόσληψη ασκούμενου Δικηγόρου για το γραφείο της Λεμεσού. Oι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση: limassol@glslaw.com.cy Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε …

NEW CYPRUS MERGER CONTROL LAW

 NEW CYPRUS MERGER CONTROL LAW – The Control of Concentrations Between Undertakings Law of 2014 (Law 83(I)/2014)   Cyprus has recently enacted a new merger control law that has brought about many changes to the existing legal framework as regards …

PROPOSED AMENDMENTS TO THE CYPRUS COMPETITION LAWS

PROPOSAL FOR THE AMENDMENT OF THE CYPRUS COMPETITION LAWS The Cyprus Commission for the Protection of Competition (“CPC”) had launched a public consultation procedure last month, inviting any interested parties to make comments and submit suggestions on two draft amending …

NEW SCHEME FOR NATURALISATION OF INVESTORS IN CYPRUS

SCHEME FOR NATURALISATION OF INVESTORS IN CYPRUS By a decision of the Council of Ministers dated 25/5/2013, the following criteria were adopted pursuant to which a non-Cypriot citizen may by exception apply for the acquisition of Cypriot citizenship, if he/ …

ANNUAL FEE PAYABLE TO THE REGISTRAR OF COMPANIES – RECENT CHANGES

Certain changes were effected to the relevant provisions of the Companies Law dealing with the payment of the annual fee of EUR 350 to the Registrar of Companies. The Companies (Amending No. 3) Law of 2012 (Law 190(I)/2012) which was …

IMMIGRATION PERMITS TO THIRD COUNTRY NATIONALS

IMMIGRATION PERMITS TO THIRD COUNTRY NATIONALS The Ministry of Interior of the Republic of Cyprus has recently announced a new accelerated procedure for the granting of Immigration Permit to applicants who are third country nationals and intent to invest in …

NEW CYPRUS BETTING LAW

NEW CYPRUS BETTING LAW Cyprus has recently enacted the Cyprus Betting Law of 2012 (the “Law”) for the purposes of regulating betting and on-line betting activities in Cyprus. The aim of this Law is to regulate and permit betting on …

ANNUAL RETURNS & FINANCIAL STATEMENTS FILED WITH THE REGISTRAR OF COMPANIES

ANNUAL RETURNS & FINANCIAL STATEMENTS FILED WITH THE REGISTRAR OF COMPANIES Up to now, the annual returns of companies registered in Cyprus had to be filed with the Registrar of Companies along with the relevant audited financial statements in Greek. …

Obtaining Cypriot Citizenship Revised Criteria For the Naturalisation as Cypriot Citizens of Foreign Investors and Entrepreneurs By a decision taken on 10/10/2011, the Council of Ministers adopted the following criteria on the naturalisation as Cypriot citizens of foreign investors and/or …

Loukis G. Savvides

LOUKIS G. SAVVIDES OBITUARY It is with deep sorrow that we wish to announce the death of Mr Loukis G. Savvides, a Legal Consultant of our firm and father of the founder of our firm George Savvides which occurred on …